Đang gửi...
  • Hotline:

Bắp cải, Súp lơ Xanh, Tím, Cà tím

Bắp cải, Súp lơ Xanh, Tím, Cà tím

Bắp cải, Súp lơ Xanh, Tím, Cà tím trang trại Hà Nội Xanh

Các dự án khác

Rau trang trại Hà Nội Xanh

Rau cải, cải Thảo, bắp Cải, Mồng Tơi, rau Ngót, rau Lang, rau Muống

Cà Chua, Dưa Chuột, Mướp, Mướp đắng, Cà Rốt

Cà Chua, Dưa Chuột, Mướp, Mướp đắng, Cà Rốt Hà Nội Xanh

Rau Thơm

Rau thơm trang trại Hà Nội Xanh

Măng Rừng

Đặc sản rau Măng Rừng