Đang gửi...
  • Hotline:

Cá Ngừ, Cá Hồi cắt khúc, Cá Thu Cắt khúc, Cá Basa cắt khúc đông lạnh

Cá Ngừ, Cá Hồi cắt khúc, Cá Thu Cắt khúc, Cá Basa cắt khúc đông lạnh

Cá Ngừ, Cá Hồi cắt khúc, Cá Thu Cắt khúc, Cá Basa cắt khúc đông lạnh

Các dự án khác

Gà đông lạnh

Đùi gà, cánh gà, ức gà, chân gà đông lạnh

Tôm đông lạnh

Tôm, tôm thịt nõn đông lạnh

Cá đông lạnh

Cá Basa, cá Ngừ, cá Nục, cá Trích, cá Trứng đông lạnh

Mực đông lạnh

Mực tươi, Mực trứng đông lạnh

Giò, Chả đông lạnh

Chả cá, Nem thịt bề bề đông lạnh

Cua xay, Hến đông lạnh

Cua Xay, Hến đông lạnh