Đang gửi...
  • Hotline:

Kem Twin cows

Kem Twin cows

Kem Twin cows vị Trà xanh, Matcha, Tiramisu

Các dự án khác

Kem Hàn Quốc

Các loại kem Hàn Quốc: Cookie0, Dessert Ice Bar, Cheese, Kem Cá, Melo ice Bar, The Yogurt

Kem Merino

Kem Merio: Ly, que vị Sầu Riêng, Socola, Khoai môn, Dâu, Vani Dâu

Kem Tràng Tiền 35

Kem Tràng Tiền 35 vị Sầu Riêng, Sữa dừa, Đậu xanh, Dâu, Mít tố nữ, Cốm

Kem Celano

Kem Celano vị Vani Sô cô la, Vani Dâu, Hương Tiramisu

Kem Vinamik Hộp

Kem Vinamilk hộp vị Dâu, Đậu Xanh, Matcha, Khoại môn