Đang gửi...
  • Hotline:

Thịt Gia Cầm

Thịt Gà ta, Đùi Gà, Cánh Gà, Gà Ác 0246.686.2244

Đùi gà

Đùi gà

Đùi Gà - Siêu thị G'mart: 0246.686.2244

Cánh Gà

Cánh Gà

Cánh Gà - Siêu thị G'mart: 0246.686.2244

Gà Ác

Gà Ác

Gà Ác - Siêu thị G'mart: 0246.686.2244